Geotekstil

LIO filter plastica (netkani tekstil) proizvedena je suvremenom tehnologijom iglanja sječenih poliesterskih vlakana. Navedena tehnologija, sirovinski sastavi i automatski postupak proizvodnje omogućavaju dobru raspodjelu vlakana i proizvodnju velikog broja tipova proizvoda koji se razlikuju po težini, fizičko-mehaničkim i hidrauličkim karakteristikama.

  • otpornost na kemijske i bakteriološke utjecaje
  • dobra hidraulička svojstva (poroznost, filterska svojstva i propusnost)
  • postojanost na ultraljubičastu svjetlost
  • postojanost na niske i visoke temperature
  • mogućnost spajanja traka mehaničkim postupkom
  • dostupno u težinama od 200, 300, 400 i 500 g/m²

  • stvaranje razdvajajućeg sloja (sprječava miješanje dvaju slojeva materijala različitih geomehaničkih karakteristika i u uvjetima većih statističkih opterećenja)
  • filtracijski efekt (sprječava prodiranje finih čestica (većih od 50-80 mikrona) iz zamuljene vode ili glinovite podloge u tamponski sloj)
  • drenažni efekt (upijanjem sakuplja vodu te je ravnomjerno odvodnjava i sprječava kapilarno dizanje vode)
  • nosivo-armirajuće djelovanje (djelomično preuzima vlačna naprezanja u tlu i raspodjeljuje ih na veću površinu)

Primjena

U cestogradnji pri rješavanju problema slabe ili nedovoljne nosivosti temeljnog tla u uvjetima povećane vlažnosti ili loših geomehaničkih karakteristika temeljnog tla. Pri gradnji, jeftinih i trajnih gospodarskih cesta bez uklanjanja humusnog sloja i bez izvedbe bankina.

Pri gradnji novih i rekonstrukciji postojećih željezničkih pruga, postavlja se između zastora od tucanika i planuma donjeg sloja. Na taj način razdvajaju se materijali donjeg sloja, sprječava se njihovo miješanje, omogućena je drenaža procjedne vode, a filter plastica djelomično preuzima naprezanje gornjeg sloja i rasprostire vertikalna naprezanja na veću površinu. Služi i kao mehanička zaštita hidroizolacijske folije pri izvedbi hidroizolacije tunela.

Pri temeljenju objekata visokogradnje, dreniranja klizišta i dreniranja tla iza potpornih zidova. Pri temeljenju objekata na tlu male nosivosti i velike stišljivosti, tamponski sloj mora biti sa svih strana obavijen filter plasticom. Na tako pripremljenom tlu postižu se 6 – 10 puta veći moduli stišljivosti.

 

U vodoprivredi se koristi kod gotovo svih regulacijskih građevina, umjetnih plaža i drugih objekata na moru, rijekama, jezerima, akumulacijama i kanalima, kao zamjena za prirodne filterske materijale. Osnovna funkcija je sprečavanje sufuzije, tj. unutrašnje erozije, koja nastaje zbog djelovanja filtracijskog toka u materijalu neravnomjernog granulometrijskog sastava.

 

Za stabilizaciju nasipa ribnjaka koji su ugroženi djelovanjem valova, filter plastica se koristi u kombinaciji s kamenim nabačajem koji osigurava statističku stabilnost kosine. Pri kultiviranju područja oskudnih plodnom zemljom predstavlja razdvajajući sloj, a zahvaljujući poroznoj strukturi dobro ekonomizira s vlagom.

 

U lumbrikokulturi, budući da pruža idealne uvjete za formiranje legla glista u individualnom uzgoju, kao i kod velikih farmi društvenog sektora. Na vrlo plodnom i rastresitom tlu sprječava gubitak glista u tlo. Preporučuje se i prekrivanje legla filter plasticom, jer zadržava vlagu i sprječava brzo sušenje legla.