Proizvodni program Geotekstil

LIO filter plastica (netkani tekstil)proizvedena je suvremenom tehnologijom iglanja sječenih poliesterskih vlakana. Navedena tehnologija, sirovinski sastavi automatski postupak proizvodnje, omogućavaju dobru raspodjelu vlakana i proizvodnju velikog broja tipova koji se razlikuju po težini, fizičko mehaničkim i hidrauličkim karakteristikama.


Ostale karakteristike:

  • otpornost na kemijske i bakteriološke utjecaje
  • dobra hidraulička svojstva (poroznost, filterska svojstva i propusnost)
  • postojanost na ultraljubičastu svjetlost
  • postojanost na niske i visoke temperature
  • mogućnost spajanja traka mehaničkim postupkom

Osnovne funkcije:

  • stvaranje razdvajajućeg sloja (sprečava miješanje dvaju slojeva materijala različitih geomehaničkih karakteristika i u uvjetima većih statističkih opterećenja)
  • filtracijski efekt (sprečava prodiranje finih čestica (većih od 50-80 mikrona) iz zamuljene vode ili glinovite podloge u tamponski sloj)
  • drenažni efekt (upijanjem sakuplja vodu te je ravnomjerno odvodnjava i sprečava kapilarno dizanje vode)
  • nosivo - armirajuće djelovanje (djelomično preuzima vlačna naprezanja u tlu raspodjeljuje ih na veću površinu).

Fotografije


Primjena

U cestogradnji pri rješavanju problema slabe ili nedovoljne nosivosti temeljnog tla u uvjetima povećane vlažnosti ili loših geomehaničkih karakteristika temeljnog tla. Pri gradnji, jeftinih i trajnih gospodarskih cesta bez uklanjanja humusnog sloja i bez izvedbe bankina.

Pri gradnji novih i rekonstrukciji postojećih željezničkih pruga, postavlja se između zastora od tucanika i planuma donjeg sloja. Na taj način razdvajaju se materijali donjeg sloja, sprečava se njihovo miješanje, omogućena je drenaža procjedne vode, a filter plastica djelomično preuzima naprezanje gornjeg sloja i rasprostire vertikalna naprezanja na veću površinu. Služi i kao mehanička zaštita hidroizolacijske folije pri izvedbi hidroizolacije tunela.

Pri temeljenju objekata visokogradnje, dreniranja klizišta i dreniranja tla iza potpornih zidova.Pri temeljenju objekata na tlu male nosivosti i velike stišljivosti, tamponski sloj mora biti sa svih strana obavijen filter plasticom. Na tako pripremljenom tlu postižu se 6 - 10 puta veći moduli stišljivosti.

U vodoprivredi se koristi kod gotovo svih regulacijskih građevina, umjetnih plaža i drugih objekata na moru, rijekama, jezerima, akumulacijama i kanalima, kao zamjena za prirodne filterske materijale. Osnovna funkcija je sprečavanje sufuzije, tj. unutrašnje erozije, koja nastaje zbog djelovanja filtracijskog toka u materijalu neravnomjernog granulometrijskog sastava.

Za stabilizaciju nasipa ribnjaka koji su ugroženi djelovanjem valova, filter plastica se koristi u kombinaciji s kamenim nabačajem koji osigurava statističku stabilnost kosine.

Pri kultiviranju područja oskudnih plodnom zemljom, predstavlja razdvajajući sloj, a zahvaljujući poroznoj strukturi dobro ekonomizira s vlagom.

U lumbrikokulturi, budući da pruža idealne uvjete za formiranje legla glista u individualnom uzgoju, kao i kod velikih farmi društvenog sektora. Na vrlo plodnom i rastresitom tlu sprečava gubitak glista u tlo. Preporučuje se i prekrivanje legla filter plasticom, jer zadržava vlagu i sprečava brzo sušenje legla.